Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos

Actualizat 20.03.2023 orele 09:30

Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos


Adresă:str. M. Eminescu, nr. 12, com. Vinţu, loc. Vinţu de Jos, cod. poştal 517875
TEL/FAX: 0258739118
E-mail:sc.vintu@isjalba.ro

Misiunea şcolii


„Noi, Şcoala Gimnazială ”Iuliu Maniu” Vințu de Jos, oferim fiecărui copil condiţii pentru o bună, completă şi utilă dezvoltare, şanse egale de instruire şi educaţie, având alături în parteneriat şi cooperare- actorii sociali, dezvoltând un mediu prietenos, favorabil învăţării, prin metode şi mijloace moderne de învăţare, printr-un demers didactic centrat pe elev, ce facilitează integrarea socială şi profesională, promovând cooperarea, toleranţa şi înţelegerea între copii, indiferent de mediul social, etnie, religie.”


Viziunea şcolii


"Școala noastră își propune să ofere tuturor beneficiarilor (preșcolari, elevi) acces la o educație de calitate, în spiritul valorilor societății democratice, cu accent pe formarea competențelor-cheie necesare oricărei persoane, capabilă să învețe pe tot parcursul vietii pentru a face față schimbărilor economice, sociale, culturale, tehnologice și informaționale. "

Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în devenirea lor ca cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă transformare, contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.
Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară formală şi non-formală (elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ).
Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea spaţiului de intervenţie în procesul educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului învăţării în interesul superior al copilului.
Noi suntem o familie care nu piere şi nu îmbătrâneşte, ci transmite viitoarelor generaţii sentimentul lucrului bine făcut, cu răbdare şi temeinicie.

Ofertă clasa pregătitoare

Personalul școlii


Educatoare: 6
Invăţători: 11
Profesori: 16
Secretar:1
Analist programator: 1
Contabil: 1
Administrator de patrimoniu: 1
Şofer : 1
Îngrijitor: 5
Muncitor:1

Resurse materiale


Spaţii şcolare – dintre care :
săli de clasă: 25
centru de documentare şi informare: 1
cabinet de informatică: 2
nr. spaţiilor sanitare: 4 la şcoala coordonatoare + 9 la şcolile aparţinătoare
material didactic pentru şcoala coordonatoare:8 Display-uri interactive, 40 calculatoare, 30 laptopuri, 8 imprimante, 4 scannere, 1 televizor, 1 radiocasetofon, 1 combină audio, 1 video, 2 camere foto digitale, 3 aparat foto digital, 25 videoproiectoare, 80 tablete.

Procesul instructiv-educativ se realizează într-un singur schimb.


Şcoala Gimnazială "Iuliu Maniu" Vinţu de Jos. | Toate drepturile rezervate
Realizat de Neghiu Claudiu Ioan