Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos

Prezentare pe scurt


Şcoala noastră este situată în comuna Vinţu de Jos, comună aşezată în sudul judeţului Alba, la 12 kilometri de municipiul reşedinţă de judeţ - Alba Iulia - între localităţile Pianu, Săliştea, Meteş şi Alba Iulia, fiind străbătută de râul Mureş cu 5 afluenţi de pe dreapta: Valea Stăuinilor, Valea lui Mihai, Valea Vinţului, Valea Goblii, Valea Sârbului. Este compusă din 17 sate aflate la distanţe cuprinse între 2 şi 15 kilometri faţă de satul reşedinţă Vinţu de Jos. Cu o suprafaţă de 85 kilometri pătraţi, localitatea este un important nod de cale ferată şi are acces la drumul european E81 prin drumurile naţionale DN1 şi DN7.

Viziunea şcolii


,,ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ SĂ NE PREGĂTIM PENTRU VIAŢĂ”- context în care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ la propria educație. Școala noastră își propune să ofere tuturor beneficiarilor (preșcolari, elevi) acces la o educație de calitate, în spiritul valorilor societății democratice, cu accent pe formarea competențelor-cheie necesare oricărei persoane capabile să învețe pe tot parcursul vieții, pentru a face față schimbărilor economice, sociale, culturale, tehnologice și informaționale.


MISIUNEA asumată a școlii este EDUCAȚIA


„Noi, Şcoala Gimnazială ”Iuliu Maniu” Vințu de Jos, oferim fiecărui copil condiţii pentru o bună, completă şi utilă dezvoltare, şanse egale de instruire şi educaţie, având alături- în parteneriat şi cooperare- actorii sociali, dezvoltând un mediu prietenos, favorabil învăţării, prin metode şi mijloace moderne de învăţare, printr-un demers didactic centrat pe elev, ce facilitează integrarea socială şi profesională, promovând cooperarea, toleranţa şi înţelegerea între copii, indiferent de mediul social, etnie, religie.”


Istoricul şcolii


În anul 1785, în Vinţu de Jos funcţiona o şcoală românească, primele şcoli menţionate în documente fiind cele din Vinţu de Jos şi Sibişeni. Cele mai vechi documente existente în arhiva şcolii generale din localitatea centru sunt un registru de înscriere din anul 1887, un registru de intrări-ieşiri din anul 1890 şi un catalog din anul 1898. După 1 decembrie 1918 cel mai vechi document şcolar este un registru de prezenţă din anul 1926. Şcoala de 7 ani (gimnaziul) cu predarea în specialităţi din clasa a V-a s-a înfiinţat în comuna Vinţu de Jos în anul 1946, din iniţiativa învăţătorului Simion Dragosin, subinspector în plasa Vinţu de Jos, a preotului Alexandru Iacobescu de la parohia ortodoxă din localitate şi a învăţătorului Miron Muntean, de la Şcoala primară din Vinţu de Jos. În prezent, şcoala poartă numele omului de stat Iuliu Maniu, procesul educaţional desfăşurându-se în 3 corpuri de clădire, ultimul fiind inaugurat în iunie 2004. Cunoscută şi apreciată, şcoala noastră face an de an dovada competenţei profesionala a dascălilor ei, care s-a oglindit în rezultatele obţinute de elevi la diverse concursuri.

Şcoala Gimnazială "Iuliu Maniu" Vinţu de Jos. | Toate drepturile rezervate
Realizat de Neghiu Claudiu Ioan
x
Click aici pentru mai multe detalii.
Sunt de acord